Opleiding tot Kinder- en Jongerencoach

Start Data

Kosten

€ 2975,- per opleidingsjaar


De opleiding is bedoeld voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen in de begeleiding van kinderen en jongeren. Daarnaast is de opleiding een verdieping voor coaches en therapeuten die in de dagelijkse praktijk kinderen en jongeren ondersteunt. Dit geldt voor zowel begeleiders, coaches en ouders.

Deze tweejarige opleiding is gebaseerd op de allernieuwste pedagogische en psychologische inzichten en is tot stand gekomen na jarenlange praktijkervaring in het werken met kinderen. Het is een concrete bijdrage in een nieuwe evolutie van denken, stevig wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd onmiddellijk toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Het is voor kinderen en jongeren een groot cadeau om begeleid te worden door volwassenen die stevig in hun kracht staan en met een nieuwe vorm van gezag (verschillend van macht) en een grote deskundigheid met hen kunnen omgaan.

Om op een goede wijze kinderen te kunnen coachen, onderwijzen, in therapie te kunnen nemen, op te voeden, enz…Is het niet genoeg te beseffen dat kinderen naarmate ze opgroeien, in staat moeten zijn te functioneren in een complexe maatschappij zoals de onze. Wat systematisch over het hoofd gezien wordt, is dat ons leven een proces is van bewustzijnsontwikkeling. Die bewustzijnsontwikkeling is het fundament van al de rest. Zonder dit inzicht leiden we kinderen op tot ‘iets’ te worden in de wereld. De behoeften en eisen van deze wereld zijn dan prioritair. Mét dit inzicht echter, kunnen we kinderen begeleiden in ‘iemand’ te worden. Iemand die het kind bedoeld is te zijn. Opvoeden is dan de zelfontplooiing van het kind ondersteunen.

Zelfontplooiing is dan de prioriteit. ‘Iemand’ worden, is de weg naar zelfzijn, authenticiteit, liefde en vrijheid. ‘Iets’ worden -als prioriteit- is de weg naar slavernij, met al wat daarmee samenhangt. Via de training in niveaus van bewustzijnsontwikkeling, wordt de kindercoach voor het kind het model en zoals eerder genoemd het voorbeeld ‘iemand’ te worden.

De opleiding tot Kindercoach is een professionele, holistische en complementaire opleiding voor iedereen die een verlangen heeft om kinderen en jongeren te willen begeleiden naar meer innerlijke vrijheid, kracht en blijheid. Aan de opleiding zijn zeer professionele trainers en coaches verbonden, ieder met zijn of haar deskundigheid dat leidt tot een unieke, complementaire opleiding. Gedurende de gehele opleiding zal Annemarie Wybenga aanwezig zijn om jullie te ondersteunen en de opleiding te coördineren.

Wij nodigen je van harte uit op de gratis en vrijblijvende informatieavond op donderdag  26 september van 19.30 tot 22.00 uur..