BML-workshop

Start Data

Kosten

€ 90,- ex btw


In deze Body & Mind workshop gaan we het thema VERVLOEIEN (opgaan in de ander) en AUTONOMIE (handelen vanuit eigen waarden) onderzoeken. De dynamiek vervloeien-autonomie is geen constante, maar kan bewegen van de ene pool naar de andere pool. In ons leven hebben we allemaal wel een aantal thema’s, waarin de beweging stokt en we blijven stilstaan op de neiging te vervloeien.

Herken je dit?

  • Ik ben altijd met anderen bezig en kom niet aan mezelf toe
  • Ik vervloei gemakkelijk met mensen in mijn omgeving en weet dan niet meer wat ik zelf voel of wil
  • Wat wil ik nu ECHT?
  • Ik vind het lastig om NEE te zeggen, voel me dan schuldig
  • Ik heb last van onzekerheden in mijn contact met anderen

Dan nodig ik je uit om mee te doen met deze workshop

Door met het lijf te werken krijg je inzicht in de relatie tussen levenshouding en lichaamshouding. Het lichaam en het karakter van een kind ontwikkelen zich gelijktijdig. Het kind past zich in de eerste levensjaren aan zijn ouders aan om erkend te worden, hierdoor geeft een kind een deel van zijn eigenheid op wat gevolgen heeft voor de mogelijkheden en keuzes om met het leven om te kunnen gaan. Diep gewortelde overtuigingen ontstaan en bepalen de kwaliteit van het contact met onszelf en de ander. Overlevingsstrategieën worden geboren, wat zich kan vertalen in blokkades, psychosomatische klachten, vermoeidheid.

Na deze workshop:

  • Heb je meer lichaamsbewustzijn op  ‘vervloeien met anderen èn in jouw autonomie staan’
  • Heb je inzicht in het effect van de dynamiek ‘opgaan in de ander en in je autonomie staan’ op jouw zelfvertrouwen
  • Heb je meer inzicht hoe je om kan gaan met deze dynamiek, zodat je meer keuzevrijheid krijgt
  • Kan je gemakkelijker NEE en bewust JA zeggen

 

Prijs 90 euro exclusief BTW