Familie opstellingen

Start Data

12 Feb 2019
07 Mrt 2019
15 Mei 2019
11 Jun 2019

Kosten

€ 95,- casus inbrengen, € 5,- representanten


Workshop Familie opstellingen

Foto Bluetiful People www.ansvink.nl

In een workshop Familieopstellingen werk je met jouw familieverstrikkingen en het zogenaamde herstellen van de ordeningswetten die binnen elk systeem gelden. Vanuit liefde voor het familie-systeem zal een kind altijd proberen dit systeem in evenwicht te brengen. Een voorbeeld van het in evenwicht brengen, is bijvoorbeeld als een van de ouders fysiek of emotioneel niet aanwezig is, het kind dan neigt deze lege plek op te vullen.
Dit leidt tot onzichtbare bindingen, de familieverstrikkingen, omdat het kind een last op zich neemt die het niet toebehoort. Ook zaken als buitenechtelijke relaties, vergeten of uitgestoten familieleden, incest, verslaving, ernstige ziekten kunnen ertoe leiden dat het kind een dergelijke zware last op zich neemt. Dit kan generaties ver teruggaan.

In de workshop wordt gewerkt met het in beeld brengen van deze familieverstrikkingen. Vanuit het thema dat je inbrengt plaats je intuïtief de belangrijkste betrokkenen in de ruimte. Er wordt gekeken naar het veld dat hier ontstaat. Binnen dit veld wordt gewerkt om de verstrikkingen helder te krijgen. Vervolgens worden deze bindingen door systemische interventies vrij gemaakt en de oorspronkelijke ordening herstelt.

In de workshop wordt gewerkt in een groep van 14-18 personen. Je geeft van tevoren aan of je daadwerkelijk een familieopstelling wilt doen. Als je voor de eerste keer deelneemt, is het aan te raden niet meteen een opstelling te doen, maar eerst representant te zijn. Je kunt dan neergezet worden in een familieopstelling van iemand anders. Overigens is een familieopstelling ook voor representanten een verrijkende ervaring. Er zijn vaak talloze ‘toevallige’ parallellen tussen de opstelling waarin je als representant deelneemt en je eigen familieverstrikkingen.

De avond is van 19.00 tot ca. 22.00 uur.

 

Er is geen vooropleiding vereist. Iedereen is van harte welkom

Jannie IJzendoorn