Avondcursus Kennismaken met NLP

NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring. NLP leert je hoe mensen, dus ook jijzelf, jouw innerlijke beleving creëert. De centrale vraag daarbij is: hoe komt het dat iemand ervaart wat hij ervaart? Hoe ontstaan gevoelens, gedachten en overtuigingen?
Je maakt kennis hoe je op een professionele manier kunt communiceren.

Hoe kan iemand zichzelf via zijn communicatie veranderen? Welke invloed heeft onze verbale, maar vooral onze non-verbale communicatie? Hoe kunnen we die invloed gebruiken en hoe kunnen we zo met iemand omgaan dat we zoveel mogelijk informatie krijgen over de structuur van zijn ervaring.

Werkwijze

De training omvat zowel reflectie op de eigen persoon als het verwerven van theoretische inzichten. Ervaringsgericht leren, zelf ondergaan en praktisch gericht bezig zijn met de oefeningen en technieken.
Het met elkaar delen van ervaringen, verslag doen van de integratie van het geleerde in de praktijk is essentieel in het leerproces
Vanuit die ervaring word je je onder meer bewust van jouw overtuigingen, je voorkeur in zintuiglijk waarnemen en taalpatronen die uw gedrag, zowel persoonlijk als professioneel, sturen. Dat levert u meer flexibiliteit en meer keuzemogelijkheden op. Daarnaast wordt u zich bewust van uw talenten en kwaliteiten.

Programma van de avondcursus

Avond 1. Waarnemingsstructuur en de vooronderstellingen
Kennismaken, ethiek, waarnemingsstructuur (Model van de Wereld), zintuiglijk waarnemen.

Vooronderstellingen zijn overtuigingen die wij nuttig en effectief vinden in inter- en intra-persoonlijke communicatie. Ze werken zeer krachtig in zowel onze benadering naar mensen, als naar ons zelf toe. Eén van onze vooronderstellingen is: een ieder heeft alles in zich om te herinneren wie u echt bent: Een liefdevol mens.

Avond 2. Representatiesystemen; VAKOGS en predikaten
Wij halen de buitenwereld binnen door middel van onze zintuigen: zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Hoort u eerst van alles of neemt u in eerste instantie waar wat u ziet of is het zo dat bij u de ervaring eerst via uw gevoel binnenkomt?

Vervolgens, geven wij daar onze subjectieve betekenis aan en komt deze betekenis via onze taal (zowel verbaal als non-verbaal) “naar buiten”. Uit onze communicatie is dus heel wat af te leiden over onze innerlijke processen. Vaak valt er een patroon te herkennen in de wijze waarop iemand zich uitdrukt, zowel verbaal als non-verbaal.

Avond 3. Rapport
De basishouding binnen NLP is het vermogen om rapport op te bouwen en om van daaruit een gesprek te beginnen. Het is het vermogen om anderen te verzekeren van uw aandacht en nabijheid en in hen het geloof en vertrouwen over te brengen, dat u uw eigen kennis, competentie en begrip zo volledig mogelijk zult inzetten in de communicatie.
Het opbouwen van rapport is in elke vorm van communicatie absoluut noodzakelijk, voordat u ook maar iets anders doet. Het hebben van rapport geeft u de mogelijkheid om het Model van de Wereld van de ander te herkennen, uit te drukken en binnen te treden zonder een oordeel te vellen. Het gaat over aandacht en respect krijgen en geven.

Avond 4. Oogbewegingen
We kunnen aan iemands oogbewegingen zien welk zintuiglijk voorkeursysteem hij gebruikt. Je kunt dan te weten komen of een persoon in beelden, in geluiden of in gevoelsensaties denkt. De oogbewegingen zijn te zien als een soort ondertiteling bij iemands communicatie. Deze avond gaan we de ondertiteling in kaart brengen en uw eigen voorkeur hierin ontdekken.

Avond 5. Linguïstische vaardigheden
Deze avond gaat over de macht van de taal. Hoe kunt u ervoor zorgen, dat u zegt wat u bedoelt, dat u zo goed mogelijk begrijpt wat anderen bedoelen en dat u anderen in staat stelt om te begrijpen wat zij bedoelen? Het gaat om het herstel van de verbinding tussen taal en ervaring. Woorden hebben op zichzelf geen betekenis. Wij geven aan woorden betekenis omdat ze in de loop van ons leven verankerd zijn geraakt aan en geassocieerd zijn met objecten en ervaringen. Dus het enige antwoord op de vraag: “wat betekent een woord nu werkelijk?” is: “voor wie?”
Mensen die goed kunnen communiceren, maken optimaal gebruik van de kracht en de zwakheid van de taal. Het vermogen om taal met grote precisie te gebruiken is voor iedereen die met communicatie te maken heeft van groot belang. En, daar wij niet niet kunnen communiceren zowel met onszelf als met anderen, zijn communicatieve vaardigheden van onschatbare waarde.

Avond 6. Overtuigingen
Overtuigingen geven een betekenis aan de wereld om ons heen. Hiermee maken we ons Model van de Wereld. Ze gaan niet over de realiteit, maar geven een betekenis aan wat wij als realiteit ervaren of ze verklaren deze.
Onze overtuigingen hebben een sterke invloed op ons gedrag. Ze motiveren ons en geven vorm aan wat we doen. Rondom de overtuigingen liggen de waarden die ons gedrag sturen.
Het is moeilijk iets aan te leren, als u niet gelooft dat dat prettig kan zijn en dat het uw voordeel op gaat leveren. De kunst is om die overtuigingen te kiezen, die u behulpzaam zijn bij het realiseren van uw gewenste doelen en om die overtuigingen te leren loslaten, die u daarin belemmeren. Verandert u een overtuiging, dan maakt u daarmee een gedragsverandering mogelijk.

Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP!

Waar: IJsseldijk west 15, Ouderkerk aan den IJssel
Tijden: 6 avonden van 19.30 tot 22.00 uur
Data: 8, 15, 22, 29 november, 6, 13 december 2016
Kosten: € 150,- voor zes avonden, exclusief btw
Trainer: Annemarie Wijbenga
Vooropleiding: Geen voorkennis nodig