Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Ankeren oefening

  Doel: leren hoe een hulpbron anker wordt gelegd De ervaring oproepen Coach geeft het subject de instructie de hulpbron op te roepen (geassocieerd). Bijvoorbeeld: zelfvertrouwen, innerlijke kracht, ontspanning etc. Coach observeert de non-verbale reactie. Het anker koppelen aan de ervaring …

 • Backtracken/Terugsporen oefening

  Doel:  Het kunnen toepassen van backtracken. Tijd:   Per persoon 10 minuten. In drietallen Het subject vertelt een korte ervaring. De coach luistert en geeft zo nauwkeurig mogelijk weer wat het subject heeft verteld. De meta luistert mee en ondersteunt …

 • Driestapsdissociatie – oefening

  Doel:   Ervaren dat overweldigende ervaringen hanteerbaar kunnen worden gemaakt. Tijd:     Per persoon 30 minuten. Aantal:  Drie personen – drie stoelen voor het subject. De meta kalibreert en noteert de verschillende non-verbale aspecten zeer nauwkeurig. Het subject neemt een situatie …

 • Fast fobia – oefening

  Het Fast fobia model is uitstekend in te zetten bij angsten en fobieën. Het werkt op basis van een sterke dissociatie. We noemen dit ook wel de meta metapositie of de dubbele metapositie. Het werkt als volgt: Iemand vindt bijvoorbeeld …

 • Herkennen van HALTO oefening

  Tijd:   Per persoon 10 minuten In drietallen Het subject vertelt gedurende 4 minuten een grappige ervaring. De coach maakt rapport en stelt vragen. Daarbij houdt hij zoveel mogelijk de HALTO in de gaten. Let vooral op de manier waarop het …

 • NLP Stapelanker oefening

  Stapel ankeren Stapel ankering is een techniek om een geankerde respons te versterken door het verbinden van diverse gemoedstoestanden aan hetzelfde anker. Zo stapel je hulpbronnen en krijgt je een krachtig respons om een innerlijke hulpbron op te roepen. Je …

 • Oefening Fysiologie van uitmuntendheid

  Fysiologie van uitmuntendheid Doel:        Het creëren van meer mogelijkheden Tijd:         Per persoon een half uur   Het subject neemt twee of drie ervaringen met één of meerdere personen, in een beroepsmatige situatie, waarin hij zichzelf ervaarde als onvermogend. Het …

 • Rapport oefening

  Doel: Het herkennen van het effect van rapport. Tijd:   Per gesprek 15 minuten. In drietallen Coach en subject gaan met elkaar in gesprek. Subject kiest een onderwerp waar hij of zij emotioneel bij betrokken is. Coach vestigt rapport (via …

 • Spatial reframing

  Wanneer er sprake is van een conflict tussen twee (of meerdere) delen kan de “visual squash” delen bij elkaar brengen en de mogelijkheid bieden tot congruentie tussen delen. Identificeer de bij een conflict betrokken delen (bijvoorbeeld deel X en deel Y). …

 • Trauma – fobie oefening

  Let vooral op je rapport en je taalgebruik. Maak een duidelijk onderscheid tussen daar/toen, ginds/van je af en hier/nu. Subject denkt aan het trauma en de coach kalibreert. Coach zorgt voor rapport met het subject. Zorgt voor een sterk gevoel …