Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Collectief geweten

  Werkt onbewust in dienst van het systeem in geheel Functie: voortbestaan van het systeem in het geheel waarborgen Het systeem gaat voor het individu Lege vacaturen opvullen Hier werken de principes van binding, balans, rangorde. Wel op een andere manier …

 • Dynamiek schuld – onschuld

  Brengt evenwicht -> geven – ontvangen Het toelaten van geluk roept ook angst voor de daarbij energetische vrijheid op. Schaamte Maakt ons attent op de behoefte/het verlangen oké te zijn in de ogen van de ander.

 • Geweten

  Ieder mens en ieder systeem heeft een eigen geweten. Daarnaast is er een spiritueel geweten van waaruit alle mensen bestaansrecht hebben. Persoonlijk geweten: Innerlijk besef van goed en kwaad Groepsgeweten: Richt zich op het goed en kwaad binnen het familiesysteem …

 • Groepsgeweten

  De groep van de dynamieken, verstrikkingen, thema’s Gelden uitgesproken wetten, regels die bewust of onbewust worden doorgegeven Vanuit dit geweten mow aangereikt. Strakke opvatting over goed en kwaad. Verbonden met familie lot. Verbonden met het veld van mores Ons persoonlijk …

 • Helpen

  Je geeft dat wat je hebt en verwacht en neemt wat je nodig hebt. Het helpen voegt zich naar de omstandigheden en grijpt slechts in als de omstandigheden dit bepalen. De helper zal de volwassene die hulp zoekt ook als …

 • Herstellen van het uitreiken

  Een kind verbreekt het uitreiken naar zijn ouders niet omdat het dat wil, maar het koppelt het uitreiken aan de (traumatische) ervaring en aan een diep wantrouwen. De ouders weer toelaten, is het herstel van de verbinding met het leven. …

 • Onderbroken uitreiken

  Onderbroken uitreiking betekent dat het kind zich niet meer op de ouder(s) richt om te krijgen wat het nodig heeft. Het heeft het basisvertrouwen in de volwassene verloren dat de ouder (s) er voor hem zullen zijn. Kinderen ervaren dat …

 • Ordeningsprincipes/Wetten

  1. Iedereen in het systeem, levend of dood, heeft het recht erbij te horen. 2. Er is een balans van geven en nemen. Recht op erkenning Relaties moeten betrouwbaar zijn Tussen ouders – kinderen stroomt de energie altijd één richting …

 • Zijns geweten

  Vier gebieden van geweten Ingebed in de Eenheid Binding met het groter geheel Onbewust spiritueel geweten Sluier om identiteit en vorm aan te nemen “Ver-geten” om nieuwe fase in te gaan: reïncarneren/incarneren Maakt los van voorschriften en regels Basis van …