Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Bert Hellinger

  Bert Hellinger Bert Hellinger is een Duitse psychotherapeut en filosoof die een therapeutische benadering heeft ontwikkeld die bekend staat als Familieopstellingen of Systemische Opstellingen. Hoewel hij voornamelijk bekend is om zijn werk in Duitsland, zijn zijn ideeën en methoden wereldwijd …

 • Boeken over Familie- Systeemopstellingen

  Literatuurlijst Familie- en Systeemopstellingen Er zijn vele prachtige boeken geschreven over Familie- en Systeemopstellingen – Systemisch Werken. Hierbij een overzicht. Alle links hieronder verwijzen naar Donner. Donner is een boekenwinkel in het hartje van Rotterdam. Je kan alle boeken ook …

 • Collectief geweten

  Werkt onbewust in dienst van het systeem in geheel Functie: voortbestaan van het systeem in het geheel waarborgen Het systeem gaat voor het individu Lege vacaturen opvullen Hier werken de principes van binding, balans, rangorde. Wel op een andere manier …

 • Destructieve- en Constructieve symbiose

  Franz Ruppert Franz Ruppert (Zie onze vervolgopleiding Systemisch Werken) Destructieve symbiotische relaties Trauma’s vormen de hoofdoorzaak van destructieve symbiotische relaties en het ontwikkelen van schijnautonomie! Ruppert schrijft en ik citeer: ”Als de fundamentele betekenis van het symbiosetrauma voor de totale …

 • Dynamiek schuld – onschuld

  Brengt evenwicht -> geven – ontvangen Het toelaten van geluk roept ook angst voor de daarbij energetische vrijheid op. Schaamte Maakt ons attent op de behoefte/het verlangen oké te zijn in de ogen van de ander.

 • Epigenetica en meergenerationele trauma’s

  Epigenetica en meergerationele trauma’s Epigenetica is de studie van erfelijke veranderingen in de functie van genen die optreden zonder een verandering in de DNA-sequentie zelf. Omgevingsfactoren Deze veranderingen kunnen beïnvloed worden door omgevingsfactoren zoals dieet, stress en toxines, en kunnen …

 • Fenomenologisch waarnemen

  Fenomenologisch waarnemen Familieopstellingen en fenomenologie zijn nauw met elkaar verbonden. Familieopstellingen zijn namelijk gebaseerd op de filosofie van fenomenologie. De nadruk binnen de fenomenologie  wordt gelegd op het onderzoeken en begrijpen van menselijke ervaringen en bewustzijn. Edmund Husserl Deze methode …

 • Geweten

  Ieder mens en ieder systeem heeft een eigen geweten. Daarnaast is er een spiritueel geweten van waaruit alle mensen bestaansrecht hebben. Persoonlijk geweten: Innerlijk besef van goed en kwaad Groepsgeweten: Richt zich op het goed en kwaad binnen het familiesysteem …

 • Groepsgeweten

  De groep van de dynamieken, verstrikkingen, thema’s Gelden uitgesproken wetten, regels die bewust of onbewust worden doorgegeven Vanuit dit geweten mow aangereikt. Strakke opvatting over goed en kwaad. Verbonden met familie lot. Verbonden met het veld van mores Ons persoonlijk …

 • Helpen

  Je geeft dat wat je hebt en verwacht en neemt wat je nodig hebt. Het helpen voegt zich naar de omstandigheden en grijpt slechts in als de omstandigheden dit bepalen. De helper zal de volwassene die hulp zoekt ook als …