Kennisbank

Ankeren oefening

Doel: leren hoe een hulpbron anker wordt gelegd

De ervaring oproepen

  • Coach geeft het subject de instructie de hulpbron op te roepen (geassocieerd). Bijvoorbeeld: zelfvertrouwen, innerlijke kracht, ontspanning etc. Coach observeert de non-verbale reactie.

Het anker koppelen aan de ervaring

Als de opgeroepen ervaring duidelijk geassocieerd aanwezig is:

  • Dan raakt het subject zichzelf aan op een makkelijk te raken plek (kinesthetisch anker)
  • Of zegt het subject een bepaald woord die voor het subject bij de ervaring past (auditief anker)
  • Of maakt het subject een duidelijk gebaar (visueel anker)

Het anker testen

  • Als de koppeling is aangebracht vraagt de coach aan het subject aan iets anders te denken en zijn toestand te veranderen
  • Vervolgens activeert het subject de geplaatst stimulus (herhaling van de aanraking, het gebaar of het woord) om te ervaren of het anker dezelfde innerlijke ervaring oproept
  • Als het anker de gewenste reactie oproept, ben je klaar met de oefening en zit het anker
  • Zo niet, herhaal dan alle stappen of maak je een stapelanker