Kennisbank

Associatie / dissociatie

Associatie: wanneer onze gevoelens en een groot deel (of geheel) van onze zintuiglijke ervaring een beleving in de situatie zelf is.

Bij associatie zijn al je weergavesystemen bij je directe ervaring betrokken, herinnerd of in het hier en nu. Je “zit in de ervaring” en ervaart de wereld door je eigen ogen, oren, neus, mond, huid, buik en hart.

Dissociatie: je ervaart een gebeurtenis als van op een afstand.

Binnen de psychologie is dissociatie bekend als één van de overlevingsstrategieën die mensen onbewust inzetten als ze bijvoorbeeld in gevaar zijn, met als doel niet verlamd te raken en daardoor te kunnen blijven handelen.