Kennisbank

Backtracken/Terugsporen oefening

Doel:  Het kunnen toepassen van backtracken.

Tijd:   Per persoon 10 minuten.

In drietallen

  • Het subject vertelt een korte ervaring.
  • De coach luistert en geeft zo nauwkeurig mogelijk weer wat het subject heeft verteld.
  • De meta luistert mee en ondersteunt de coach.

Na drie minuten:

  • Het subject gaat door met zijn verhaal en de coach geeft elke vijfde zin terug.

Na drie minuten:

  • De coach geeft elk vijfde woord terug. Daarna nabespreken en wisselen van rol.