Kennisbank

Binnentijd en buitentijd

Binnentijd is een toestand waarbij je aandacht naar binnen is gekeerd, je bent gericht op je eigen gedachten en gevoelens.

Buitentijd is een toestand waarbij je aandacht naar buiten gericht is, dit doe je met behulp van je zintuigen. Er is onder neurologen overigens geen algemene overeenstemming over de definitie van een zintuig. Dit betekent dat het aantal erkende zintuigen afhangt van welke definitie je hanteert. De vijf klassieke gewaarwordingen zijn zien, horen, proeven, ruiken en voelen, zoals ze benoemd zijn door Aristoteles.

(Zintuigen zijn weliswaar betrokken bij gewaarwordingen, maar niet identiek aan die gewaarwording. De gewaarwording is een bewuste interpretatie van de signalen van een zintuig, die eerst door allerlei neurale circuits gereisd zijn, voordat ze de met het bewustzijn geassocieerde gedeeltes in de hersenschors bereiken.)