Kennisbank

Collectief geweten

Werkt onbewust in dienst van het systeem in geheel

Functie: voortbestaan van het systeem in het geheel waarborgen

Het systeem gaat voor het individu

Lege vacaturen opvullen

Hier werken de principes van binding, balans, rangorde. Wel op een andere manier dan bij het persoonlijk geweten!