Kennisbank

Conflict

Wij mensen leven allemaal in dezelfde wereld, maar omdat ieder mens ook een eigen model van de wereld heeft, ontstaan er conflicten. Twee personen kijken bijvoorbeeld naar dezelfde verkeerssituatie en horen dezelfde woorden en zien dezelfde beelden, en toch hechten zij er een volkomen verschillende betekenis aan. Zo ontstaat stap voor stap een pluriformiteit (veelvormigheid) aan waarden en overtuigingen.

Waarden en overtuigingen geven ons leven vorm en zin en bepalen ons handelen. Dit kan ons ook mogelijk in conflict brengen met anderen, want onze waarden bepalen wat voor ons belangrijk is. Het conflict begint als we volharden in dat wat belangrijk voor ons is, ook zo belangrijk moet zijn voor anderen.

Soms is het ook moeilijk om je eigen waarden met elkaar in overeenstemming te brengen, daar horen keuzes bij. “Ben ik bereid om voor een minder goed betaalde baan te gaan, maar met zulk inspirerend werk?” Delen van onze persoonlijkheid hebben verschillende intenties en komen op deze wijze met elkaar in een intern conflict.

Het vermogen dat je hebt om delen met elkaar in overeenstemming te brengen (en creatief te gebruiken) maakt dat je een bepaald doel na kunt streven en hoe succesvol je daarin bent. Hoe belangrijker of groter je doel is, hoe meer delen van je persoonlijkheid erbij betrokken zijn en waardoor de kans op interne conflicten ook groter wordt. Binnen NLP bestaan er diverse technieken die dit onderzoeken en zeer behulpzaam zijn bij het oplossen van interne conflicten.