Kennisbank

Congruentie en incongruentie

Wanneer je congruent bent, werken alle aspecten van je persoonlijkheid in eenheid samen om een bepaald doel succesvol te bereiken. Innerlijke congruentie geeft een krachtige persoonlijke uitstraling. Al je verbale en non-verbale gedrag draagt dan bij aan het bereiken van je doel en je hebt vrij toegang tot al je hulpbronnen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn kleine kinderen, als ze iets willen, willen ze het volledig en ze zijn dan congruent.

Als je congruent bent, zijn je waarden en overtuigingen op één lijn en dat geeft de energie om doelstellingen te behalen. Als je twijfels koestert over een plan, of iets je zegt dat er moeilijkheden zouden komen of het idee je een onzeker gevoel gaf dan spreken we van incongruentie.

Het opsporen van incongruentie bij anderen is heel belangrijk als je daarmee sensitief en succesvol wilt omgaan. Een leraar legt bijvoorbeeld iets uit en vraagt of de leerling het begrijpt. Misschien klinkt er “ja” maar zijn de intonatie of gelaatsuitdrukking van de leerling hiermee in strijd. Dan is het belangrijk om hierop in te spelen als leraar, in het belang van de leerling.