Kennisbank

Driestapsdissociatie – oefening

Doel:   Ervaren dat overweldigende ervaringen hanteerbaar kunnen worden gemaakt.

Tijd:     Per persoon 30 minuten.

Aantal:  Drie personen – drie stoelen voor het subject.

De meta kalibreert en noteert de verschillende non-verbale aspecten zeer nauwkeurig.

  1. Het subject neemt een situatie waarin hij zich minder prettig voelde.
  2. Het subject neemt de houding aan die bij de ervaring hoort en neemt contact op met het eigen innerlijk, geassocieerd (stoel 1). Ga na hoe dit voelt. De coach ondersteunt door middel van rapport.
  3. Het subject prent zich de associatie goed in.
  4. De coach zet het subject op een andere plek (stoel 2, tweede positie). Het subject ziet zichzelf zitten op stoel 1 in de eerste positie. Tegelijk gaat het subject bij zichzelf na hoe het voelt om gedissocieerd te zijn.
  5. De coach verplaatst het subject nogmaals, ditmaal naar stoel 3, en neemt nog meer afstand. Het subject kijkt nu naar zichzelf, die naar zichzelf kijkt. Ga ook hier na wat het verschil is in emoties tussen de andere posities.
  6. Sluit de oefening af door het subject weer in de oorspronkelijke (geassocieerde) positie terug te brengen.
  7. Herhaal deze procedure zeker drie keer.