Kennisbank

Fair Witness

(ook Neutrale getuige, Onpartijdige getuige)

Fair Witness is een positie die we kunnen innemen ten aanzien van anderen en onszelf. Letterlijk vertaald is het de positie innemen van een onpartijdige, eerlijke getuige. Deze houding is noodzakelijk bij het werken met NLP en het plegen van interventies.In de fair witness houding zijn we de onpartijdige eerlijke getuige. Een belangrijke houding dier rapport versterkend werkt. Deze positie nemen we in ten opzichte van de ander en onszelf. Er is wat er is en er mag zijn wat zich aandient. Fair witness zijn en blijven vraagt een hoge mate van bewustzijn!

Wanneer je vaker gaat coachen zul je merken dat er mensen op je pad komen die met dezelfde thema’s stoeien waar jij ook mee stoeit of ooit gestoeid hebt. Oude pijnstukken kunnen aangeraakt worden tijdens de coaching wanneer de cliënt zijn verhaal doet. Te allen tijde in fair witness blijven vraagt een hoge mate van bewustzijn over jezelf.

In de Fair Witness hebben we de volgende innerlijke houding:

 • bij associatie (1e positie) zijn we ons bewust van onze eigen filters c.q. wereldmodel
 • zijn we ons bewust van het feit dat we altijd communiceren en dus ook onbewust beïnvloeden.
 • in de fair witness-positie gedraag je je als een betrokken observator. Gebruik hiervoor de waarnemingsposities 1ste, 2de en 3de positie. De 1ste positie om in fair witness naar jezelf te kijken, in de 2de neem je de ander waar en in de 3de positie naar het gesprek (jezelf en de ander).
 • in fair witness mag de ander er zijn, zonder er een waardeoordeel over uit te spreken, optimaal rapport.
 • raak je niet emotioneel verbonden met de ander. Er is een afstand die ligt tussen empathie en afstand.
 • accepteert wie iemand is, wat iemand denkt, voelt en doet. Een onpartijdige getuige, een eerlijke, neutrale “andere” persoon
  in de fair witness-positie heb je de overtuiging dat mensen hun problemen mogen hebben en ervoor mogen kiezen om ze te willen oplossen.
 • om een juiste fair witness-positie te kunnen aannemen ben je in staat om een grens te kunnen aanbrengen tussen jezelf en de ander (zie “boundaries”).
  je verbindt jezelf niet met de ander en je plaatst geen muur tussen jou en de ander. Door middel van een grens behoud je het contact en ben je je (beiden) bewust van jezelf.
 • overtuigd van het zelfoplossende vermogen, of de hulpbronnen van onszelf of de ander

Valkuilen van Fair Witness:

 • blijf je bewust (tijdens het gesprek) van je voorbeeldrol en je eigen emoties.
 • in de fair witness-positie ben je geen verzorger, helper, begeleider. Je bent niet de therapeut die “problemen wil oplossen”.
 • je hoeft iemand niet aardig te vinden of juist niet te mogen. Je denkt en gedraag je neutraal.
 • wanneer je te nadrukkelijk wilt helpen, veranderen, oplossen, dan zend je uit:
  “ik weet het beter dan jij, jouw toestand is niet OK”!