Kennisbank

Geweten

Ieder mens en ieder systeem heeft een eigen geweten.

Daarnaast is er een spiritueel geweten van waaruit alle mensen bestaansrecht hebben.

  • Persoonlijk geweten:
    Innerlijk besef van goed en kwaad
  • Groepsgeweten:
    Richt zich op het goed en kwaad binnen het familiesysteem -> worden door de groepsleden overgenomen.
  • Spiritueel geweten
    verwijst naar de binding met het groter geheel. Overstijgt persoonlijk- en groepsgeweten.

Los van regels, normen, waarden etc.