Kennisbank

Gregory Bateson

Gregory Bateson was een Brits antropoloog, sociaal wetenschapper, linguïst, semioticus en cyberneticus. Zijn werk doorkruist veel vakgebieden. Zijn bekendste werken zijn Steps to an Ecology of Mind uit 1972 en Mind and Nature uit 1979. Hij heeft een zeer diepgaande bijdrage aan NLP geleverd, zo paste hij het cybernetische (of systeem-denken) toe op de biologie, de evolutietheorie en de psychologie.

John Grinder en Richard Bandler (de grondleggers van NLP) woonden in de buurt van de antropoloog Gregory Bateson. Daarnaast regelde hij voor John Grinder en Richard Bandler een belangrijke afspraak met Milton Erickson, vanaf 1974 werkten zij met met hem samen. Milton Erickson was een van de meest vooraanstaande beoefenaars van hypnotherapie.