Kennisbank

Helpen

  • Je geeft dat wat je hebt en verwacht en neemt wat je nodig hebt.
  • Het helpen voegt zich naar de omstandigheden en grijpt slechts in als de omstandigheden dit bepalen.
  • De helper zal de volwassene die hulp zoekt ook als een volwassene benaderen en coachen. Overdracht – tegenoverdracht.
  • Het aanvoelen van de coach is meer op het systeem dan op de persoon gericht. “Iedereen hoort erbij”.
  • Het vijfde principe is Liefde voor ieder mens – precies zoals die is – hoezeer die ook van onszelf verschillen.