Kennisbank

Herkennen van HALTO oefening

Tijd:   Per persoon 10 minuten

In drietallen

  1. Het subject vertelt gedurende 4 minuten een grappige ervaring.
  2. De coach maakt rapport en stelt vragen. Daarbij houdt hij zoveel mogelijk de HALTO in de gaten.
  3. Let vooral op de manier waarop het subject de informatie opzoekt (oogbewegingen) en of dat hetzelfde is als waarmee hij dat in woorden uitdrukt (de predikaten).
    Bijvoorbeeld: zoekt hij middels een auditief kanaal en komt hij met visuele predikaten naar buiten, terwijl zijn stem ook hoog is en de ademhaling en armbewegingen visueel zijn?
  4. De meta observeert.
  5. Na 4 minuten overleggen de coach en de meta en bespreken hun bevindingen met het subject.