Kennisbank

Index Computations

Index computations: (interne weergaven) structuur van de subjectieve ervaring.

Onze ervaringen kunnen worden verdeeld in de index computations: doen, denken, voelen en weten.

Met de term index computations wordt een verdeling van de hersenactiviteit aangeduid. Richard Bandler ontleende deze term aan de wereld van de computers.

De structuur is opgebouwd uit de volgende componenten:

1.    zintuiglijke weergave van de wereld in ons centrale zenuwstelsel;
2.    de manier waarop iemand zijn bewustzijn kan leiden;
3.    een filter om na te gaan welke ervaringen in de taal voorkomen (doen, denken en voelen).

Deze subjectieve ervaring is door specifiek woordgebruik in de taal herkenbaar. Het geeft onderscheid in denken, doen, voelen en weten. Waar ben ik op gefocust.

Je persoonlijkheid komt tot uitdrukking in de Index Computations.