Kennisbank

Kaart van de werkelijkheid, Model van de wereld, M.O.W.

Dat wat wij waarnemen, wordt gefilterd door onze eigen ervaringen, de cultuur waarin wij leven, de taal die wij spreken, overtuigingen, waarden, belangstelling, etc. Ieder mens leeft daardoor in zijn eigen unieke realiteit, en die realiteit is opgebouwd uit eigen indrukken en individuele levenservaringen.

Mensen handelen op basis van wat zij waarnemen en dat noemen we het wereldmodel. Het verschil tussen mensen zit niet in de wereld om ons heen, maar in de filters waardoor we de wereld als individu anders waarnemen. Ieder mens heeft daarom een eigen kaart van de werkelijkheid, maar die kaart is niet het volledige gebied.

Denk bijvoorbeeld eens aan het woord ‘aantrekkelijkheid’. Wat betekent dat voor jou?  Je hebt daar herinneringen, ervaringen, innerlijke beelden, geluiden en gevoelens bij. Die bepalen de betekenis die dit woord voor je heeft. En zo heeft iemand anders een heel ander idee bij  ‘aantrekkelijkheid’. Wie heeft er nu gelijk? Binnen de beleving van de werkelijkheid hebben jullie beiden gelijk. Een woord is namelijk niet gelijk aan de ervaring en de persoonlijke kaart die dit oproept.