Kennisbank

Kader/frame

Wanneer we communiceren dan doen we dit binnen een kader. Dit kader, ook wel frame genoemd, bepaalt waar we het over gaan hebben. Tevens bepaalt het welk gedrag wel/niet acceptabel is. Zo is het niet altijd gepast om zakelijke onderwerpen in een privé omgeving te delen en andersom. Het vooraf stellen van een kader schept duidelijkheid tijdens het communicatieproces. Een trainer of coach zet het frame neer en geeft de grenzen van het frame aan. Vanuit het frame werk je aan rapport, verzamel je informatie, bepaal je de doelstelling en doe je interventies.

Het kader geeft aan hoe je context waarneemt of op welke manier je waarneemt en er een betekenis aan geeft. Er zijn allerlei nuttige manieren om gebeurtenissen in een kader te plaatsen, dit zijn enkele voorbeelden:

  • Het kader van de doelstelling
  • Het kader van de omgeving (ecologisch kader)
  • Het kader van de duidelijkheid en specifieke details

Het kader van ‘doen alsof’