Kennisbank

Matchen

Matchen: zich verenigen, in harmonie zijn, op één lijn zitten. Het benadrukken wat aanwezig is.