Kennisbank

Matchen

NLP Matchen

Matchen: zich verenigen, in harmonie zijn, op één lijn zitten. Het benadrukken wat aanwezig is.

Afstemmen

Is afstemmen op dat wat aanwezig is!