Kennisbank

Meergenerationele trauma’s

Meergenerationele trauma’s ofwel de tranen van onze voorouders

Ingrijpende gebeurtenissen gaan vaak gepaard met gevoelens van angst, machteloosheid en onbegrip. Wanneer deze gevoelens blijven bestaan, ook als de gebeurtenis al lang voorbij is, spreken we van traumatisering. Trauma heeft gevolgen voor het psychische, emotionele en lichamelijke functioneren van mensen. Schijnbaar onoplosbare problemen in partnerrelaties, ouder-kindrelaties, in het werk en in de gehele samenleving kunnen dan ook in verband worden gebracht met traumatisering. Trauma heeft ook gevolgen voor volgende generaties. Kinderen ervaren via de hechtingsrelaties de onverwerkte traumagevoelens van hun ouders en grootouders.

Voorouders

Om onszelf te begrijpen vraagt dat inzicht in de geschiedenis die aan ons vooraf ging. Wie is je vader, Wie is je moeder en wat namen zij vanuit hun geschiedenis mee in de relatie? Veel mensen erven de traumatische ervaringen van hun overgrootouders, grootouders en ouders. Denk hierbij aan incest, oorlogstrauma’s, uitsluiting, alcoholisme, jong gestorvenen enzovoort. Vele trauma’s worden verzwegen en stilzwijgend doorgegeven. We spreken dan van meergenerationeel trauma.

Generaties

Wanneer je in de spiegel het beeld van jezelf waarneemt dan weerspiegelt dit beeld vele generaties. Wij mensen ontlenen ons zelfbeeld aan die vele generaties voor ons. Wanneer trauma’s niet verwerkt zijn, dan ik de kans aanwezig dat de generaties daarna steeds hetzelfde verhaal vormgeven. De pijn, het verdriet, de boosheid blijven en worden steeds opnieuw doorgegeven!