Kennisbank

Metafoor

Het woord metafoor komt van het Latijnse woord ‘metaphora’, dat overdracht betekent. Het is een vorm van beeldspraak, waarbij er sprake is van een impliciete (onuitgesproken) vergelijking. Het woord metafoor wordt binnen NLP gebruikt om een verhaal aan te duiden waarin een vergelijking schuilgaat. Dat kunnen zowel eenvoudige vergelijkingen zijn als langere verhalen of sprookjes.

Eenvoudige vergelijkingen zijn simpele metaforen zoals: zo groen als gras zijn, in de rode cijfers komen, zo wit als een doek zien. Met een metafoor kun je dus via taal indirect communiceren.

Complexe metaforen zijn verhalen met heel veel verschillende betekenisniveaus. Het beelden vertellen van een verhaal leidt de bewuste aandacht af en stimuleert een onbewust zoeken naar de verschillende betekenissen. Op die manier zijn metaforen een goed middel om te communiceren met iemand die in trance verkeert. Milton H. Erickson maakte bij zijn cliënten vaak gebruik van metaforen.

Een geslaagde metafoor is een metafoor die de weg wijst naar de oplossing van een probleem. Daarbij moeten de verbindingen tussen de onderdelen van het verhaal gelijk zijn aan de verbindingen tussen de onderdelen van het probleem, dan worden namelijk de onbewuste hulpbronnen aangesproken. Het onbewuste ontvangt dan de boodschap en helpt de veranderingen op gang te brengen.