Kennisbank

NLP metamodel

Het metamodel

Het Metamodel van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een taalmodel dat is ontworpen om de grenzen van ons denken te verleggen en onze communicatievaardigheden te verbeteren. Het is ontworpen om onze interne representaties en de manier waarop we over de wereld praten en denken te verbeteren.

Richard Bandler

Het Metamodel werd ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder in de jaren 70. Het metamodelricht zich op het identificeren en corrigeren van beperkte en generaliserende taalpatronen die onze perceptie van de wereld beperken. Het Metamodel is gebaseerd op het idee dat de taal die we gebruiken een directe weerspiegeling is van onze interne representaties en overtuigingen.

Bewustwording

Het Metamodel bestaat uit een reeks vragen die gericht zijn op het uitdagen van generalisaties, het ophelderen van vaag taalgebruik en het onderzoeken van de grenzen van onze overtuigingen. Het doel van het Metamodel is om ons te helpen onze taal en denken te verfijnen. Daardoor worden we ons bewust van onze interne representaties en beperkende overtuigingen en kunnen we deze veranderen.

Drie belangrijke categorieën van taalpatronen in het metamodel:

Het Metamodel bestaat uit drie belangrijke categorieën van taalpatronen:

  1. De-deletion: het ophelderen van vage taalgebruik door informatie te verkrijgen over wat er precies wordt weggelaten. Of ter verduidelijking van onduidelijke informatie.
  2. Generalisatie: het uitdagen van algemene uitspraken door specifieke informatie te vragen om duidelijkheid te krijgen.
  3. Verdraaiing: het uitdagen van beperkende overtuigingen en het verkennen van alternatieve interpretaties.

Coaching en therapie

Het Metamodel wordt vaak gebruikt in coaching en psychotherapie, maar kan ook worden gebruikt in andere gebieden van communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Door het gebruik van het Metamodel kunnen we onze communicatievaardigheden verbeteren. We kunnen onze overtuigingen en gedragingen veranderen en onze innerlijke wereld beter begrijpen.

Het metamodel is een techniek  die uitgebreid in onze opleiding behandeld wordt!

Opleiding NLP Practitioner