Kennisbank

Ongespecificeerde zelfstandig naamwoorden en voornaamwoorden

Het actieve onderwerp van een zin kan worden weggelaten door de lijdende vorm te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘De fiets is gemonteerd’ in plaats van ‘Mijn buurman heeft de fiets gemonteerd’. Omdat je buiten beschouwing laat wie de fiets heeft gemonteerd, betekent dat nog niet dat de fiets spontaan is ontstaan. Als coach kun je vragen naar de weggelaten (ongespecificeerde) informatie in de zin: wie, wat, welke?