Kennisbank

Oogzoekbewegingen (Lateral Eye Movements, LEM, laterale oogbewegingen)

Je kunt als coach of trainer achterhalen of iemand in beelden, geluiden of gevoelssensaties denkt. De manier waarop mensen denken heeft namelijk invloed op ons lichaam en de manier waarop wij ons lichaam gebruiken heeft ook weer invloed op de manier waarop wij denken. We maken, afhankelijk van onze denkwijze, diverse oogbewegingen in verschillende richtingen. Neurologisch onderzoek laat zien dat oogbewegingen van boven naar beneden (en andersom) en van links naar rechts (en andersom) in verband staan met het activeren van verschillende delen in de hersenen.

Er is een aangeboren neurologische verbinding tussen oogbewegingen en representatiesystemen. Bijvoorbeeld: als we denken aan een ervaring in het verleden, hebben onze ogen de neiging om zich links naar boven te richten. (Let op: bij iemand die tegenover je staat, ziet dat er dus uit als rechts boven!) Als we juist proberen om iets te verbeelden of bedenken dat we nog niet eerder hebben gezien, gaan onze ogen rechts naar boven (bij de ander dus links boven). Onze ogen bewegen horizontaal naar links (bij de ander dus rechts) als we ons geluiden herinneren en horizontaal naar rechts bij geluiden die we zelf innerlijk construeren (bij de ander dus links). Bij gevoelssensaties gaan onze ogen rechts naar beneden (bij de ander dus links) en als we met onszelf praten -een innerlijke dialoog- gaan onze ogen meestal links naar beneden (bij de ander dus rechts). Wanneer mensen recht vooruit staren, is dat vaak ook een vorm van visualisatie.

Bij sommige linkshandige mensen en bij de Basken in Spanje, zijn de oogzoekbewegingen anders, bijvoorbeeld omgekeerd. Niet alle mensen hoeven overigens per se met dit model overeen te komen. Er zijn altijd uitzonderingen, let dus goed op voor je deze algemene regels gaat toepassen bij iemand.