Kennisbank

Ordeningsprincipes/Wetten

1. Iedereen in het systeem, levend of dood, heeft het recht erbij te horen.

2. Er is een balans van geven en nemen.

  • Recht op erkenning
  • Relaties moeten betrouwbaar zijn
  • Tussen ouders – kinderen stroomt de energie altijd één richting op.
    De ouders geven het leven en de kinderen nemen het leven aan.

3. Er is een sociale orde die recht doet aan de veiligheid en de voorspelbaarheid van de leden van het systeem.

  • De eerste in het systeem heeft voorrang
  • Afbakening tussen ouder – kind
  • Iedereen heeft zijn eigen plaats!