Kennisbank

Perceptual positions (drie waarnemingsposities)

Perceptual positions is het vanuit de eerste, tweede en derde positie waarnemen. We kunnen op minstens drie manieren naar onze eigen ervaring kijken. Dit concept is ontwikkeld door John Grinder en Judith DeLozier, dit wordt in het Nederlands ook wel de perceptuele positie of waarnemingspositie genoemd.

  • Eerste positie: je kunt de wereld vanuit je eigen gezichtspunt bekijken, de visie van de ander laat je buiten beschouwing.
  • Tweede positie: je kunt je afvragen hoe de wereld eruit zou zien, zou klinken en voelen vanuit het gezichtspunt van iemand anders. Hoe sterk je met iemand in rapport bent, hoe beter je zijn werkelijkheid kunt begrijpen en je de tweede positie in kunt nemen.

Derde positie: je kunt de wereld ervaren vanuit het gezichtspunt van een buitenstaander. Je doet dan alsof je volledig onafhankelijk bent en op geen enkele manier bij de situatie betrokken bent. De derde positie is overigens niet hetzelfde als gedissocieerd zijn, het is de metapositie. Je neemt een objectief en krachtige hulp-gemoedstoestand in, zeer nuttig wanneer je een probleem hebt en wilt voorkomen dat je overhaaste beslissingen maakt.