Kennisbank

Persoonlijk geweten

  • Basaal primitief geweten
  • Balans geven en nemen in balans houden
  • Wat en hoe moeten we doen om erbij te horen en bij te mogen blijven
  • Binding aan de plek die we aantreffen
  • Ook wel overlevingsgeweten: Leven en overleven
  • Het bindt ons aan: familie, geboortestreek, religie, cultuur, taal, werk, organisatie etc
  • Stuurt d.m.v. schuld en onschuld