Kennisbank

Rapport oefening

Doel: Het herkennen van het effect van rapport.

Tijd:   Per gesprek 15 minuten.

In drietallen

  1. Coach en subject gaan met elkaar in gesprek.
  2. Subject kiest een onderwerp waar hij of zij emotioneel bij betrokken is.
  3. Coach vestigt rapport (via houding, stemgebruik, vakog, intonatie enz).
  4. Na korte tijd verbreekt de coach het rapport, bijvoorbeeld door een andere houding aan te nemen, de ogen af te wenden of door een ander representatiesysteem te gebruiken dan het subject.
  5. Meta en coach observeren de non-verbale veranderingen bij subject (houding, ademhaling, kleur gelaat, zoeksysteem enz.).
  6. Hierna herstelt coach rapport (via houding, stemgebruik, vakog, intonatie enz).
  7. Meta en coach observeren de non-verbale veranderingen bij Subject. (houding, ademhaling, kleur gelaat, zoeksysteem enz.).