Kennisbank

Representatiesysteem

Een representatiesysteem is kortweg de manier waarop we informatie opslaan binnen de vijf zintuigen (visueel, auditief, kinesthetisch, reuk en smaak).

Communicatie begint bij onze gedachten. Via woorden, intonatie en lichaamstaal laten we de ander weten hoe we iets interpreteren. Maar wat zijn gedachten dan eigenlijk? Op die vraag zijn veel antwoorden mogelijk. Gedachten worden vaak ingedeeld in verschillende typen, zoals goede en slechte gedachten, positieve en negatieve gedachten, en obsessieve en verwerpelijke gedachten. Deze onderverdeling is belangrijk in onder meer de psychotherapie en religie.

Als we gaan nadenken over wat we zien, horen en voelen geven we beelden, geluiden en gevoelens een betekenis in ons innerlijk. Soms zijn we ons hiervan bewust, soms niet. We zijn eerder geneigd na te denken over wat we denken dan over hoe we denken. (Daarom nemen we vaak ook aan dat andere mensen precies zo denken als wij.) Onze denkwijzen en gedachten houden dus in dat we -bewust of onbewust-  via de representatiesystemen van beelden, geluiden, gevoelens, smaken en geuren informatie opslaan en vervolgens via de taal hier betekenis aan geven.