Kennisbank

NLP Representatiesystemen

NLP representatiesystemen

Een representatiesysteem is kortweg de manier waarop we informatie opslaan binnen de vijf zintuigen (visueel, auditief, kinesthetisch, reuk en smaak).

Communicatie

Communicatie begint bij onze gedachten. Via woorden, intonatie en lichaamstaal laten we de ander weten hoe we iets interpreteren. Maar wat zijn gedachten dan eigenlijk? Op die vraag zijn veel antwoorden mogelijk. Gedachten worden vaak ingedeeld in verschillende typen, zoals goede en slechte gedachten, positieve en negatieve gedachten, en obsessieve en verwerpelijke gedachten. Deze onderverdeling is belangrijk in onder meer de psychotherapie en religie.

De zintuigen innerlijk weergegeven

Als we gaan nadenken over wat we zien, horen en voelen geeft dat een innerlijke weergave binnen een bepaalde ervaring. Via deze innerlijke weergave geven we betekenis aan deze ervaring. De betekenis die we geven bepaald hoe we et deze ervaring omgaan. Soms zijn we ons hiervan bewust en vaak niet.

 Hoe we denken is belangrijker als Wat we denken!

We zijn eerder geneigd na te denken over wat we denken dan over hoe we denken. (Daarom nemen we vaak ook aan dat andere mensen precies zo denken als wij.) Onze denkwijzen en gedachten houden dus in dat we -bewust of onbewust-  via de representatiesystemen van beelden, geluiden, gevoelens, smaken en geuren informatie opslaan en vervolgens via de taal hier betekenis aan geven.

EMDR, IEMT

Hoe we denken en de daarbij behorende representaties, zijn veel belangrijker te weten, dan wat we denken. Met het hoe wordt o.a. gewerkt binnen NLP, EMDR, IEMT. Al deze vormen van therapie zijn afgeleid van de methodiek  NLP die ontwikkeld is door Bandler en Grinder!