Kennisbank

Sorting

Sorting by other: Het vermogen met je volledige aandacht en intentie gericht te zijn op het voordeel van de ander.

Sorting by other is de kunst voorrang te geven aan het Model van de Wereld van de ander. Belangrijk is het gescheiden “zelfgevoel” te behouden en dus contact te houden met het eigen MOW. Het is in NLP- termen analoog voor empathie.

Sorting by self: Het vermogen een bewuste keuze te maken het eigen MOW (tijdelijk)
voorrang te geven en daar de volle verantwoordelijkheid voor te nemen.

Vanuit dit zelfrespect ontstaat respect (in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, namelijk dat wanneer je voor jezelf kiest, je een egoïst bent). Vanuit Sorting-by-self ontstaat een gezonde en bewuste Zelf-Identiteit.

Sorting by Soul: Vanuit verbondenheid op zielsniveau ontstaat onvoorwaardelijke liefde –eenheid.

Vanuit het besef dat de mens een geestelijk wezen is met een ziel, ligt de nadruk meer op ‘zijn’ dan op ‘hebben’. Het materiële en het spirituele zijn met elkaar in harmonie.
Dit ‘zijn’, dat erg veel overeenkomsten vertoont met de Kerntoestand bij de Kerntransformatie, beïnvloedt zowel Sorting-by-self als Sorting-by-other. Je hoeft geen moeite te doen om Sorting-by-other te zijn en niet bang te zijn voor Sorting-by-self. Er is per definitie gelijkwaardigheid. Het is het vermogen om in de ander te ontdekken waarin je hetzelfde bent.