Kennisbank

Spatial reframing

Wanneer er sprake is van een conflict tussen twee (of meerdere) delen kan de “visual squash” delen bij elkaar brengen en de mogelijkheid bieden tot congruentie tussen delen.

  1. Identificeer de bij een conflict betrokken delen (bijvoorbeeld deel X en deel Y). Geef de delen een naam (auditief anker) en gebruik ook kinesthetische ankers (delen situeren in de ruimte) of visuele ankers (visuele voorstelling).
  2. VAK dissociatie: ga in metapositie en maak een V.A.K.- voorstelling van de delen. Werk met twee stoelen of plaats de delen elk op een hand.
  3. Positieve intentie: wat zijn de positieve bedoelingen van beide delen? Wat wil deel X voor jou betekenen? Wat is de hoogste intentie van dat deel?  Idem met deel Y.
  4. Begrip: kijk van deel X naar deel Y en omgekeerd en vraag je af: kan dit deel begrip opbrengen voor het andere deel?
  5. Begrijpen ze elkaars positieve bedoelingen? Haal hier intentie en gedrag goed uit elkaar. Ga nu weer in metapositie: hebben de delen een gemeenschappelijk belang of doel
  6. Hulpbronnen: wat kan deel X voor deel Y betekenen, hoe kunnen ze een hulpbron voor elkaar zijn en de intentie (of gezamenlijk belang) versterken? Stap wisselend geassocieerd in de delen en ga ook in metapositie.
  7. Delen integratie: wanneer samenwerking mogelijk is kunnen de delen geïntegreerd worden. Ga in metapositie en maak een voorstelling van een integratie van delen door bijvoorbeeld de handen naar elkaar toe te brengen (die de delen voorstellen). Laat de handen in dat tempo bij elkaar komen wat jouw onderbewuste nodig heeft om de delen te integreren. Let wel: zijn er bezwaren tegen deze integratie; ga dan weer terug naar de intentie achter de bezwaren en herhaal het protocol van integratie.
  8. Test ecologie: zijn er andere delen die bezwaar maken tegen de integratie, is er een andere reden om het niet te willen, zijn er nog nadelen aan verbonden? Heeft deel Z bezwaren, doe dan de stappen opnieuw tussen de geïntegreerde delen X/Y en deel Z  totdat de bezwaren verdwenen zijn.