Kennisbank

Subpersoonlijkheden

Een subpersoonlijkheid is een deel van je persoonlijkheid met eigen intenties. Subpersoonlijkheden, of delen, kunnen met elkaar in strijd zijn. Dat noemen we een innerlijk conflict. Als het gaat om een conflict tussen uiteenlopende gedachten, kun je gebruik maken van onderhandelingstechnieken tussen de verschillende subpersoonlijkheden. Het oplossen van een probleem houdt in, dat je een nieuw evenwicht tot stand brengt dat minstens even stevig als het oude. Het oplossen van innerlijke conflicten verloopt volgens vijf stappen:

  • Identificeer de betreffende subpersoonlijkheden en onderscheid ze goed van elkaar. Sommige subperoonlijkheden hebben negatieve oordelen of beperkende overtuigingen van vroeger overgenomen. Die leven vaak in conflict met de subpersoonlijkheden die je op grond van je huidige levenservaringen in het hier en nu hebt gevormd.
  • Maak een duidelijke voorstelling van elke subpersoonlijkheid die bij het conflict betrokken is. Zorg dat je een levendige voorstelling hebt, in visueel, auditief een kinesthetische zin. Kun je in een paar woorden of zinnen hun karakter omschrijven?
  • Ontdek de intentie van elke subpersoonlijkheid. Al je subpersoonlijkheden hebben iets waardevols te bieden, een positieve intentie. Ga dan na hoe je subpersoonlijkheden het eens kunnen worden over een gemeenschappelijk doel.
  • Ga daarna onderhandelen, alsof je met echte mensen te maken hebt. Heeft je ene subpersoonlijkheid hulpbronnen tot zijn of haar beschikking die kunnen ondersteunen bij de andere, kunnen er compromissen worden gesloten, kan de ander tevreden gesteld worden?
  • Vraag aan elk deel of hij of zij bereid is om de gemeenschappelijke problemen op te lossen.

Virginia Satir organiseerde regelmatig ‘persoonlijkheidsfeestjes’ een daarbij speelde een aantal mensen de rol van de verschillende subpersoonlijkheden van de cliënt. Onderhandelingen tussen verschillende subpersoonlijkheden zijn een krachtig middel om interne conflicten op een diep niveau op te lossen.