Kennisbank

Swish pattern process

Swish pattern process: een veranderingspatroon, waarbij je een negatief ervaren beeld laat “wegvegen” door een positief beeld, waarbij het positieve beeld een anker wordt.

Het onderbewuste is het domein waarin alle emoties worden opgeslagen. Al onze positieve herinneringen en al onze negatieve herinneringen zijn gekoppeld aan neurologische verbindingen in ons brein. Zonder dat we het weten kunnen er op onbewust niveau koppelingen liggen tussen: ontspanning – rust – plezier – prestaties – druk – falen – onzekerheid – angst.

Een negatieve ervaring met het maken van bijvoorbeeld een examen dat onder tijdsdruk misging kan je onzeker maken bij tijdsdruk. Zodra er tijdsdruk is, komt er opnieuw een gevoel van falen naar boven. De negatieve ervaring uit het verleden heeft er voor gezorgd dat er neuronetwerken in ons brein zijn aangemaakt die een beperkende respons oproepen wanneer je opnieuw in zo’n situatie komt of er opnieuw aan denkt.

Het swish patroon is een NLP-techniek waarmee het oorspronkelijke beeld wordt veranderd waardoor je de beperkende respons opheft. Swish dankt zijn naam aan het geluid dat je maakt als je deze oefening uitvoert: Swiiiiisssssshhhhhh. Swish-patronen zijn in feite ankers die een impuls creëren naar een krachtige toekomst.

Door de swish-patronen worden nieuwe keuzes geïnstalleerd voor nieuwe gedragingen in plaats van het veranderen of verwijderen van oude gedragingen/gewoonten.Het ongewenste huidige gedrag wordt altijd geassocieerd (in het hier en nu) en het gewenste gedrag altijd gedissocieerd (toekomst) kleiner waargenomen. Trek het nieuwe toekomstige gewenste beeld over het oude ongewenste beeld en zeg tegelijkertijd: Swiiiiiishhhhhhh.