Kennisbank

Volgen en leiden (pacing and leading)

Volgen is één van de middelen om rapport te creëren. Het is het afstemmen op de ander om, indien nodig, te gaan leiden.

Leiden is het op een elegante manier iemand buiten z’n gekleurde bril om te laten ervaren dat er meer en andere keuzemogelijkheden zijn.