Kennisbank

Volgen en leiden oefening

Doel: Het kunnen matchen, volgen en leiden.

Tijd:   Per persoon 5 minuten.

In drietallen

  1. Het subject gaat zitten op een manier, die hij gedurende een langere tijd kan volhouden. Een hulpmiddel voor het subject is om de ogen op een vast punt gericht te houden.
  2. De coach gaat zo zitten, dat hij het subject niet kan zien.
  3. De meta gaat zo zitten, dat hij het subject kan zien én zichtbaar is voor de coach.
  4. De meta gaat nu de houding van het subject overbrengen op de coach. Hij mag daarbij niets anders gebruiken dan de gezichtsmimiek. Er wordt niet gesproken.
  5. Evalueren en wisselen.