Kennisbank

Vooronderstellingen

Vooronderstellingen zijn niet noodzakelijk waarheden. Het zijn overtuigingen die we nuttig en effectief vinden in inter- en intra- persoonlijke communicatie. Ze vormen de achtergrond tegenover welke de NLP procedures en technieken toegepast worden en zijn de basis van de ecologie.
Ze zijn afgeleid uit het werk van Milton Erikson en Gregory Bateson. Ze werken zeer krachtig in zowel onze benaderingen van mensen als naar onszelf toe. Eén van onze vooronderstellingen is: Ieder heeft alles in zich om te worden wie zij/hij echt is: een liefdevol wezen.