Smara Opleidingen ontvangt het NRTO-keurmerk 

Smara Opleidingen ontvangt het NRTO-keurmerk 

Smara Opleidingen heeft op 24 mei 2022 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. 

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Smara Opleidingen voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Smara Opleidingen aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. “We zijn trots op de erkenning van de kwaliteit van onze organisatie”, vertelt directeur Jannie IJzendoorn van Smara Opleidingen.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder 

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.