Meer weten over STAP budget?

STAP budget

Belastingvoordeel is veranderd sinds 1 januari 2022

Werkenden en werkzoekenden kunnen dit jaar een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Lees verder: STAP-budget | Leven Lang Ontwikkelen | Rijksoverheid.nl

Vanaf half maart worden de opleidingen die SKJ gecrediteerd zijn opgenomen in het scholingsregister en kan hiervoor STAP budget aangevraagd worden (wanneer je ingeschreven staat in het SKJ-register). Deze actie ligt bij DUO en de brancheverenigingen. Momenteel loopt er een aanvraag voor het NRTO keurmerk waardoor al onze opleidingen binnen het STAP budget vallen. Dit zal naar verwachting voor de zomer rond zijn, waardoor al onze opleidingen die na de zomer starten in het STAP-scholingsregister vallen.

Let op: de STAP subsidie kan alleen aangevraagd worden voor opleidingen die binnen 3 maanden na de het einde van het subsidietijdvak gedaan kunnen worden.

Het budget van dit jaar wordt verdeeld over 5 aanvraagtijdvakken van steeds 2 maanden. De aanvraagmomenten zijn 1 mei, 1 juli, 1 september, 1 november en 1 januari. Onze NLP en overige opleidingen starten bijvoorbeeld in oktober. Het STAP budget hiervoor, kan vanaf 1 juli worden aangevraagd.

DUO heeft een achterstand in het registeren van opleidingen die in aanmerking komen voor het STAP budget. Dit wordt de komende weken ingehaald.