Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Allergie

  Een bovenmatige reactie van het immuunsysteem op een niet lichaamseigen stof/residu.

 • Ankeren

  Een anker is het geheel van een stimulus en stemming waarbij als reactie op deze stimulus steeds dezelfde stemming verschijnt. Wanneer iemand, die in een intense stemming verkeert, op het hoogtepunt van deze stemming een specifieke (externe) stimulus krijgt, dan …

 • Ankeren oefening

  Doel: leren hoe een hulpbron anker wordt gelegd De ervaring oproepen Coach geeft het subject de instructie de hulpbron op te roepen (geassocieerd). Bijvoorbeeld: zelfvertrouwen, innerlijke kracht, ontspanning etc. Coach observeert de non-verbale reactie. Het anker koppelen aan de ervaring …

 • Aristoteles

  In alle geschiedenistijden zijn de ideeën van NLP al toegepast, het is niet pas ontstaan toen de naam werd bedacht door Richard Bandler en John Grinder aan het begin van de jaren zeventig. De oude Grieken hadden het namelijk al …

 • Associatie / dissociatie

  Associatie: wanneer onze gevoelens en een groot deel (of geheel) van onze zintuiglijke ervaring een beleving in de situatie zelf is. Bij associatie zijn al je weergavesystemen bij je directe ervaring betrokken, herinnerd of in het hier en nu. Je …

 • Backtracken

  Backtracken is samenvatten van wat je begreep wat de ander tegen je zei, door gebruik te maken van sleutelwoorden (criteria) en –zinnen van de ander.

 • Backtracken/Terugsporen oefening

  Doel:  Het kunnen toepassen van backtracken. Tijd:   Per persoon 10 minuten. In drietallen Het subject vertelt een korte ervaring. De coach luistert en geeft zo nauwkeurig mogelijk weer wat het subject heeft verteld. De meta luistert mee en ondersteunt …

 • BANO

  BANO is het Beste Alternatief Naar Overeenstemming. Als je over een goed BANO beschikt, kun je excellent onderhandelen. Roger Fisher en William Ury bespreken in hun boek ‘Getting to Yes’ uit 1981 de Harvard-methode van onderhandelen. In dit boek zetten …

 • Bekwaamheid

  Bekwaamheid is het uitvoeren van een strategie die leidt tot succes. Het zijn gedragswijzen, vaardigheden en tactieken waar we in ons leven gebruik van maken. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben in staat om dit boek te verkopen.’ Of ‘Ik kan dit examen …

 • Bert Hellinger

  Bert Hellinger Bert Hellinger is een Duitse psychotherapeut en filosoof die een therapeutische benadering heeft ontwikkeld die bekend staat als Familieopstellingen of Systemische Opstellingen. Hoewel hij voornamelijk bekend is om zijn werk in Duitsland, zijn zijn ideeën en methoden wereldwijd …