Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Oogbewegingen

  Oogbewegingen noemen we ook wel eye access cues. Het is het zintuiglijk weergavesysteem dat aangeeft op welke wijze je je op een innerlijke ervaring richt of een herinnerde ervaring opzoekt. Je kunt aan iemands onbewuste non-verbale reacties (oogbewegingen) zien welk zintuiglijk …

 • Oogzoekbewegingen (Lateral Eye Movements, LEM, laterale oogbewegingen)

  Je kunt als coach of trainer achterhalen of iemand in beelden, geluiden of gevoelssensaties denkt. De manier waarop mensen denken heeft namelijk invloed op ons lichaam en de manier waarop wij ons lichaam gebruiken heeft ook weer invloed op de …

 • Orale karakterstructuur

  Zo rond het eerste levensjaar spelen voedsel, warmte, liefde, borstvoeding en contact een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Wanneer die behoeften ontbreken, hetzij door verlies, ziekte of niet aanwezig willen/kunnen zijn van een liefdevolle verzorgende moeder, wordt …

 • Ordeningsprincipes/Wetten

  1. Iedereen in het systeem, levend of dood, heeft het recht erbij te horen. 2. Er is een balans van geven en nemen. Recht op erkenning Relaties moeten betrouwbaar zijn Tussen ouders – kinderen stroomt de energie altijd één richting …

 • Outcome/Doel

  Hoe bereik je het gewenste resultaat? Hoe duidelijker jij kun bepalen wat je wenst en hoe meer jij je bewust bent van je mogelijkheden, hoe groter de kans dat je bereikt wat je wilt bereiken. Om de kans je slaagt …

 • Overlap (synesthesie)

  Overlap treedt op wanneer je gebruik maakt van één representatiesysteem, om toegang te krijgen tot een ander representatiesysteem. Een representatiesysteem is de manier waarop we informatie opslaan binnen de vijf zintuigen (visueel, auditief, kinesthetisch, reuk en smaak). Als een cliënt …

 • Overtuigingen

  Overtuigingen zijn onze generalisaties over de wereld waarin we leven. Vaak is dit gebaseerd op een proces waarin je eerst een specifieke ervaring hebt gehad en daarna er meerdere ervaringen bij optelt.

 • Patronen

  Binnen NLP spreken we van een patroon als een reactie, gedrag, houding of uiting zich regelmatig voordoet. Met regelmatig wordt bedoeld: •    Eénmaal waargenomen heeft geen specifieke betekenis. •    Tweemaal waargenomen kan toeval zijn. •    Driemaal is een patroon. De …

 • Perceptual positions (drie waarnemingsposities)

  Perceptual positions is het vanuit de eerste, tweede en derde positie waarnemen. We kunnen op minstens drie manieren naar onze eigen ervaring kijken. Dit concept is ontwikkeld door John Grinder en Judith DeLozier, dit wordt in het Nederlands ook wel …

 • Perceptuele filters

  Perceptuele filters zijn onze eigen overtuigingen, ervaringen, ideeën en taal die vorm geven aan ons model van de wereld. Ieder mens ziet de wereld namelijk op zijn of haar eigen unieke wijze vanuit die eigen perceptuele filters.