Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Robert Dilts

  Robert Brian Dilts (21 maart 1955) is binnen NLP een ontwikkelaar en trainer sinds het ontstaan en de eerste ontwikkeling ervan in 1975, toen John Grinder en Richard Bandler enkele jaren met NLP bezig waren. Robert Dilts leverde diverse bijdragen …

 • Rodger Bailey

  Rodger Bailey heeft de metaprogramma’s (oorspronkelijk ontwikkeld door Richard Bandler en Leslie Cameron-Bandler) verder uitgewerkt voor gebruik in het bedrijfsleven. Hij noemde dit het ‘Taal- en Gedragsprofiel’, hij verdeelde op die manier de metaprogramma’s onder in veertien patronen.

 • Schizoïde karakterstructuur

  Deze karakterstructuur kan al ontstaan tijdens de zwangerschap of in de vroege periode van het leven van een kind. Een ongewenst kind, afwijzingen en een weinig lichamelijk contact tussen ouders en kind. Of wanneer het accent bij de opvoeding vooral …

 • SNRO

  SNRO: , Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in het particulier onderwijs. zij hebben een ruime ervaring in de integrale en complementaire gezondheidszorg. Kwaliteitsborging De SNRO combineert specifieke kennis van het veld met …

 • Sorting

  Sorting by other: Het vermogen met je volledige aandacht en intentie gericht te zijn op het voordeel van de ander. Sorting by other is de kunst voorrang te geven aan het Model van de Wereld van de ander. Belangrijk is …

 • Spatial reframing

  Wanneer er sprake is van een conflict tussen twee (of meerdere) delen kan de “visual squash” delen bij elkaar brengen en de mogelijkheid bieden tot congruentie tussen delen. Identificeer de bij een conflict betrokken delen (bijvoorbeeld deel X en deel Y). …

 • STAP-budget

  STAP-budget STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kunt u uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. U kunt een vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken …

 • Stimulus respons

  Bepaalde externe prikkels kunnen in een ‘split second’ een bepaalde stemming oproepen van waaruit je handelt. Denk maar eens aan: Het zoemen van een mug/wesp bij je oor of het alarmgeluid van je telefoon. Op je rem trappen als reflex …

 • Strategie

  Een strategie is een reeks gedachten en gedragingen die je inzet om een vooraf bepaald doel te bereiken. Bepaalde overtuigingen kunnen je strategieën ontkrachten of juist in werking zetten. Als je een doel wilt bereiken, moet je geloven dat je …

 • Submodaliteiten

  Onze representatiesystemen drukken we uit in modaliteiten. Deze modaliteiten zijn met elkaar verbonden. Als we een beeld zien dan kunnen we er ook geluid bij horen en er een gevoel bij krijgen. Modaliteiten neemt ieder op zijn eigen manier waar …