Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Binnentijd en buitentijd

  Binnentijd is een toestand waarbij je aandacht naar binnen is gekeerd, je bent gericht op je eigen gedachten en gevoelens. Buitentijd is een toestand waarbij je aandacht naar buiten gericht is, dit doe je met behulp van je zintuigen. Er …

 • Boeken over Familie- Systeemopstellingen

  Literatuurlijst Familie- en Systeemopstellingen Er zijn vele prachtige boeken geschreven over Familie- en Systeemopstellingen – Systemisch Werken. Hierbij een overzicht. Alle links hieronder verwijzen naar Donner. Donner is een boekenwinkel in het hartje van Rotterdam. Je kan alle boeken ook …

 • Chunking/chunken

  Chunking is een term uit de computerwereld. Het betekent het opdelen van dingen of denkpatronen in kleinere stukjes. Je kunt dit stapsgewijs doen, naar boven gaat het specifiek naar algemeen (of van deel naar geheel). Naar beneden ga je stapsgewijs …

 • Collectief geweten

  Werkt onbewust in dienst van het systeem in geheel Functie: voortbestaan van het systeem in het geheel waarborgen Het systeem gaat voor het individu Lege vacaturen opvullen Hier werken de principes van binding, balans, rangorde. Wel op een andere manier …

 • Conflict

  Wij mensen leven allemaal in dezelfde wereld, maar omdat ieder mens ook een eigen model van de wereld heeft, ontstaan er conflicten. Twee personen kijken bijvoorbeeld naar dezelfde verkeerssituatie en horen dezelfde woorden en zien dezelfde beelden, en toch hechten …

 • Congruentie en incongruentie

  Wanneer je congruent bent, werken alle aspecten van je persoonlijkheid in eenheid samen om een bepaald doel succesvol te bereiken. Innerlijke congruentie geeft een krachtige persoonlijke uitstraling. Al je verbale en non-verbale gedrag draagt dan bij aan het bereiken van …

 • Context

  De betekenis van communicatie wordt bepaald door de inhoud en de context waarin zich iets voordoet. De context is het hele kader en systeem, een puzzelstukje van een groter geheel. De betekenis ervan hangt af van waar het in de …

 • Criteria

  Een criterium is dat waar je het belang van iets in een specifieke context mee uitdrukt. Criteria bepalen ook de mate van congruentie wanneer je werkt aan het behalen van een doel. Criteria geven aan wat belangrijk voor je is …

 • Daan van Kampenhout

  Daan van Kampenhout is de grondlegger van de prachtige methodiek Systemic Ritual®. Systemic Ritual® is een prachtige, helende verdieping en uitbreiding op Familie- en Systeemopstellingen. We werken o.a. met healingstones, the wheel of the four directions, resources and the ancestors …

 • Destructieve- en Constructieve symbiose

  Franz Ruppert (zie onze vervolgopleiding Systemisch Werken) Trauma’s vormen de hoofdoorzaak van destructieve symbiotische relaties en het ontwikkelen van schijnautonomie! Ruppert schrijft en ik citeer: ”Als de fundamentele betekenis van het symbiosetrauma voor de totale psychische ontwikkeling van de mens …