Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Dynamiek schuld – onschuld

  Brengt evenwicht -> geven – ontvangen Het toelaten van geluk roept ook angst voor de daarbij energetische vrijheid op. Schaamte Maakt ons attent op de behoefte/het verlangen oké te zijn in de ogen van de ander.

 • Eliciteren

  Eliciteren is het oproepen van een bepaalde toestand door je gedrag. Eliciteren is ook het verzamelen van informatie door het observeren van non-verbale signalen of door het stellen van vragen aan de ander. Binnen NLP wordt het woord eliciteren gebruikt …

 • Emoties

  Emoties op zichzelf zijn kinesthetische representaties, dat betekent dat ze ergens gevoeld worden, een gewicht hebben en een bepaalde intensiteit hebben. In biologische zin kan een emotie ook gedefinieerd worden als simpelweg een reactie van onze hersenen op een affectieve …

 • Fair Witness

  (ook Neutrale getuige, Onpartijdige getuige) Fair Witness is een positie die we kunnen innemen ten aanzien van anderen en onszelf. Letterlijk vertaald is het de positie innemen van een onpartijdige, eerlijke getuige. Deze houding is noodzakelijk bij het werken met …

 • Fast fobia – oefening

  Het Fast fobia model is uitstekend in te zetten bij angsten en fobieën. Het werkt op basis van een sterke dissociatie. We noemen dit ook wel de meta metapositie of de dubbele metapositie. Het werkt als volgt: Iemand vindt bijvoorbeeld …

 • Fobie

  Het Griekse woord ‘fobos’ betekent vlucht of angst. Mensen die aan een fobie lijden gaan gebukt gaan onder ongemotiveerde, ongezonde angsten. De angst is altijd op iets gericht. Deze angsten kunnen zo extreem zijn, dat ze leiden tot het vermijden …

 • Fysiologie

  De fysiologie betekent binnen NLP alles wat in verband staat met de lichamelijke processen. Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden, dus onze gedachten hebben onmiddellijk invloed op onze fysiologie en omgekeerd. Ook kunnen voortdurend terugkerende emoties een duidelijk stempel …

 • Fysiologie van uitmuntendheid te bereiken – oefening

  Doel:        Het creëren van meer mogelijkheden Tijd:         Per persoon een half uur   Het subject neemt twee of drie ervaringen met één of meerdere personen, in een beroepsmatige situatie, waarin hij zichzelf ervaarde als onvermogend. Het subject stapt in …

 • Generaliseren

  Een proces waarin  één specifieke ervaring een heel scala aan ervaringen gaat vertegenwoordigen. Alle generalisaties over mensen of groepen mensen zijn bijvoorbeeld vormen van generalisaties, want ieder mens is immers uniek.

 • Geweten

  Ieder mens en ieder systeem heeft een eigen geweten. Daarnaast is er een spiritueel geweten van waaruit alle mensen bestaansrecht hebben. Persoonlijk geweten: Innerlijk besef van goed en kwaad Groepsgeweten: Richt zich op het goed en kwaad binnen het familiesysteem …