Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Generaliseren

  Een proces waarin  één specifieke ervaring een heel scala aan ervaringen gaat vertegenwoordigen. Alle generalisaties over mensen of groepen mensen zijn bijvoorbeeld vormen van generalisaties, want ieder mens is immers uniek.

 • Geweten

  Ieder mens en ieder systeem heeft een eigen geweten. Daarnaast is er een spiritueel geweten van waaruit alle mensen bestaansrecht hebben. Persoonlijk geweten: Innerlijk besef van goed en kwaad Groepsgeweten: Richt zich op het goed en kwaad binnen het familiesysteem …

 • Gregory Bateson

  Gregory Bateson was een Brits antropoloog, sociaal wetenschapper, linguïst, semioticus en cyberneticus. Zijn werk doorkruist veel vakgebieden. Zijn bekendste werken zijn Steps to an Ecology of Mind uit 1972 en Mind and Nature uit 1979. Hij heeft een zeer diepgaande …

 • Groepsgeweten

  De groep van de dynamieken, verstrikkingen, thema’s Gelden uitgesproken wetten, regels die bewust of onbewust worden doorgegeven Vanuit dit geweten mow aangereikt. Strakke opvatting over goed en kwaad. Verbonden met familie lot. Verbonden met het veld van mores Ons persoonlijk …

 • HALTO

  Het HALTO model is een ezelsbruggetje bij het afstemmen op de ander. Het is afkomstig van Robert Dilts. De afkorting staat voor de letters die de verschillende aspecten vertegenwoordigen waarop je moet letten tijdens het afstemmen op je gesprekspartner. Het …

 • Helpen

  Je geeft dat wat je hebt en verwacht en neemt wat je nodig hebt. Het helpen voegt zich naar de omstandigheden en grijpt slechts in als de omstandigheden dit bepalen. De helper zal de volwassene die hulp zoekt ook als …

 • Herkaderen

  Wat is herkaderen? Herkaderen ofwel omdenken is een NLP techniek om een gevoel, ervaring, gedachten of gedrag een andere betekenis te geven ten einde meer vrijheid, mogelijkheden en innerlijke ruimte te ervaren.  Een belangrijk uitgangspunt bij deze techniek is dat …

 • Herkennen van HALTO oefening

  Tijd:   Per persoon 10 minuten In drietallen Het subject vertelt gedurende 4 minuten een grappige ervaring. De coach maakt rapport en stelt vragen. Daarbij houdt hij zoveel mogelijk de HALTO in de gaten. Let vooral op de manier waarop het …

 • Hersenhelften

  Het bovenste gedeelte van de hersenen, het cerebrum, is verdeeld in twee helften. Deze twee helften worden ook wel hemisferen genoemd. Via het corpus callosum (een weefsel dat allebei de helften aan elkaar verbindt) kan de informatie van de linker …

 • Herstellen van het uitreiken

  Een kind verbreekt het uitreiken naar zijn ouders niet omdat het dat wil, maar het koppelt het uitreiken aan de (traumatische) ervaring en aan een diep wantrouwen. De ouders weer toelaten, is het herstel van de verbinding met het leven. …