Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Hulpbronnen

  Hulpbronnen zijn alle middelen die je kunt aanwenden om een doel dat je hebt ook daadwerkelijk te bereiken. Hulpbronnen zijn bijvoorbeeld: fysiologie, positieve gemoedstoestanden, gedachten, strategieën, ervaringen uit het verleden, mensen, gebeurtenissen of bezittingen.

 • Index Computations

  Index computations: (interne weergaven) structuur van de subjectieve ervaring. Onze ervaringen kunnen worden verdeeld in de index computations: doen, denken, voelen en weten. Met de term index computations wordt een verdeling van de hersenactiviteit aangeduid. Richard Bandler ontleende deze term …

 • Intentie

  Een intentie is het doel dat je hebt, het resultaat dat je wenst. Wanneer je herkadert, dat gaat het in essentie om het scheiden van het gedrag en de intentie.: wat doe je, en wat probeer je eigenlijk te bereiken …

 • Interne dialoog

  Je gebruikt je innerlijke stem (binnen het gehoorsysteem) als je een standpunt bepaalt, iets herinnert, of een reactie formuleert. Je bespreekt dit dan als het ware met jezelf.

 • Kaart van de werkelijkheid, Model van de wereld, M.O.W.

  Dat wat wij waarnemen, wordt gefilterd door onze eigen ervaringen, de cultuur waarin wij leven, de taal die wij spreken, overtuigingen, waarden, belangstelling, etc. Ieder mens leeft daardoor in zijn eigen unieke realiteit, en die realiteit is opgebouwd uit eigen …

 • Kader/frame

  Wanneer we communiceren dan doen we dit binnen een kader. Dit kader, ook wel frame genoemd, bepaalt waar we het over gaan hebben. Tevens bepaalt het welk gedrag wel/niet acceptabel is. Zo is het niet altijd gepast om zakelijke onderwerpen …

 • Kalibreren

  Als je kalibreert, neem je nauwkeurig de toestand van de ander op. Je taxeert of leest de non-verbale signalen van de ander.

 • Karakterstructuren

  Wat zijn karakterstructuren? De karakterstructuren vinden hun oorsprong in de psychoanalytische theorie en werden aanvankelijk ontwikkeld door Wilhelm Reich en later verder uitgediept met bio energeticadoor Alexander Lowe en John C.Pierrakos. Alle karakterstructuren vinden hun oorsprong in de eerste 5 …

 • Kinesthetisch

  Het woord kinesthetisch kan betrekking hebben op het evenwichtsgevoel, maar binnen NLP verwijst het naar alles wat betrekking heeft op het tastzintuig en innerlijke gevoelens. Innerlijke gevoelens en emoties ontstaan door bijvoorbeeld vroegere sensaties.

 • KTNO

  Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg). KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging …