Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Intentie

  Een intentie is het doel dat je hebt, het resultaat dat je wenst. Wanneer je herkadert, dat gaat het in essentie om het scheiden van het gedrag en de intentie.: wat doe je, en wat probeer je eigenlijk te bereiken …

 • Interne dialoog

  Je gebruikt je innerlijke stem (binnen het gehoorsysteem) als je een standpunt bepaalt, iets herinnert, of een reactie formuleert. Je bespreekt dit dan als het ware met jezelf.

 • Kaart van de werkelijkheid, Model van de wereld, M.O.W.

  Dat wat wij waarnemen, wordt gefilterd door onze eigen ervaringen, de cultuur waarin wij leven, de taal die wij spreken, overtuigingen, waarden, belangstelling, etc. Ieder mens leeft daardoor in zijn eigen unieke realiteit, en die realiteit is opgebouwd uit eigen …

 • Kader/frame

  Wanneer we communiceren dan doen we dit binnen een kader. Dit kader, ook wel frame genoemd, bepaalt waar we het over gaan hebben. Tevens bepaalt het welk gedrag wel/niet acceptabel is. Zo is het niet altijd gepast om zakelijke onderwerpen …

 • Kalibreren

  Als je kalibreert, neem je nauwkeurig de toestand van de ander op. Je taxeert of leest de non-verbale signalen van de ander.

 • Karakterstructuren

  Wat zijn karakterstructuren? De karakterstructuren vinden hun oorsprong in de psychoanalytische theorie en werden aanvankelijk ontwikkeld door Wilhelm Reich en later verder uitgediept met bio energeticadoor Alexander Lowe en John C.Pierrakos. Alle karakterstructuren vinden hun oorsprong in de eerste 5 …

 • Kinesthetisch

  Het woord kinesthetisch kan betrekking hebben op het evenwichtsgevoel, maar binnen NLP verwijst het naar alles wat betrekking heeft op het tastzintuig en innerlijke gevoelens. Innerlijke gevoelens en emoties ontstaan door bijvoorbeeld vroegere sensaties.

 • Lateraal chunken

  Lateraal chunken is op hetzelfde niveau veranderen. Wat zijn andere voorbeelden van X. Lateraal chunken doe je door eerst een niveau omhoog te gaan en daarna een ander voorbeeld daarvan te zoeken. Bijvoorbeeld: ‘schroeven’; upchunk: ‘onderdelen’, laterale downchunk: ‘pluggen’. Schroeven en …

 • Leiden en volgen (pacing and leading)

  Met rapport kun je afstemmen op de ander, je kunt de respectvolle basis leggen voor het opbouwen van contact met de ander. Als je eenmaal rapport hebt gevestigd, kun je een begin maken met het veranderen van gedrag. De ander …

 • Lichaamstaal

  Communicatie houdt meer in dan alleen de woorden die we spreken. Onderzoek toont aan dat bij het spreken in het openbaar 55% van het effect wordt bepaald door je lichaamstaal (houding, gebaren en oogcontact), 38% door de intonatie en slechts …