Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Herkaderen

  Wat is herkaderen? Herkaderen ofwel omdenken is een NLP techniek om een gevoel, ervaring, gedachten of gedrag een andere betekenis te geven ten einde meer vrijheid, mogelijkheden en innerlijke ruimte te ervaren.  Een belangrijk uitgangspunt bij deze techniek is dat …

 • Herkaderen of wel omdenken

  Herkaderen  ofwel omdenken en psychotherapie Herkaderen is een techniek die vaak wordt gebruikt in psychotherapie en coaching. Het is een techniek om de manier waarop we een bepaalde situatie of gebeurtenis bekijken te veranderen. Het gaat erom de betekenis of …

 • Herkennen van HALTO oefening

  Tijd:   Per persoon 10 minuten In drietallen Het subject vertelt gedurende 4 minuten een grappige ervaring. De coach maakt rapport en stelt vragen. Daarbij houdt hij zoveel mogelijk de HALTO in de gaten. Let vooral op de manier waarop het …

 • Hersenhelften

  Het bovenste gedeelte van de hersenen, het cerebrum, is verdeeld in twee helften. Deze twee helften worden ook wel hemisferen genoemd. Via het corpus callosum (een weefsel dat allebei de helften aan elkaar verbindt) kan de informatie van de linker …

 • Herstellen van het uitreiken

  Een kind verbreekt het uitreiken naar zijn ouders niet omdat het dat wil, maar het koppelt het uitreiken aan de (traumatische) ervaring en aan een diep wantrouwen. De ouders weer toelaten, is het herstel van de verbinding met het leven. …

 • Hulpbronnen

  Hulpbronnen zijn alle middelen die je kunt aanwenden om een doel dat je hebt ook daadwerkelijk te bereiken. Hulpbronnen zijn bijvoorbeeld: fysiologie, positieve gemoedstoestanden, gedachten, strategieën, ervaringen uit het verleden, mensen, gebeurtenissen of bezittingen.

 • Index Computations

  Index computations: (interne weergaven) structuur van de subjectieve ervaring. Onze ervaringen kunnen worden verdeeld in de index computations: doen, denken, voelen en weten. Met de term index computations wordt een verdeling van de hersenactiviteit aangeduid. Richard Bandler ontleende deze term …

 • Intentie

  Een intentie is het doel dat je hebt, het resultaat dat je wenst. Wanneer je herkadert, dat gaat het in essentie om het scheiden van het gedrag en de intentie.: wat doe je, en wat probeer je eigenlijk te bereiken …

 • Interne dialoog

  Je gebruikt je innerlijke stem (binnen het gehoorsysteem) als je een standpunt bepaalt, iets herinnert, of een reactie formuleert. Je bespreekt dit dan als het ware met jezelf.

 • Kaart van de werkelijkheid, Model van de wereld, M.O.W.

  Dat wat wij waarnemen, wordt gefilterd door onze eigen ervaringen, de cultuur waarin wij leven, de taal die wij spreken, overtuigingen, waarden, belangstelling, etc. Ieder mens leeft daardoor in zijn eigen unieke realiteit, en die realiteit is opgebouwd uit eigen …