Kennisbank

Zoeken in de kennisbank

 • Metaprogramma’s

  Metaprogramma’s zijn onze op gewoonte gebaseerde en systematische filters, die wij voor onze ervaringen plaatsen. Deze filters bepalen hoe we informatie uit onze omgeving verwerken en ons gedrag richting geven. Metaprogramma’s zijn dan ook van groot belang op gebieden als …

 • Miltonmodel

  Miltonmodel en NLP Het Milton-model is een tegenhanger van het Metamodel. Het is gericht is op het uitdagen van beperkende overtuigingen en het corrigeren van algemene taalpatronen. Het Milton-model is daarentegen gericht op het gebruik van taal om toegang te …

 • Miltonmodel

  Het Miltonmodel is een model waarin met opzet gebruik gemaakt wordt van vage taalpatronen, om de ervaring van de ander eerst te kunnen volgen en toegang te krijgen tot onbewuste hulpbronnen. Het is de tegenhanger van het metamodel, dat juist …

 • Mind reading

  Binnen NLP spreken we over mind reading als we bij andere mensen iets waarnemen en daaraan meteen onze eigen mening (gebaseerd op onze overtuigingen) aan koppelen. We denken dat we het wereldmodel (MOW) van de ander kennen terwijl we er …

 • Mirroring/spiegelen

  Bij mirroring of spiegelen nemen we de totale fysiologie over van de ander en daarmee ook zoveel mogelijk de ‘staat van zijn’ van de ander. We worden als het ware de ander. Door het spiegelen van fysiologie zeg je onbewust …

 • Mismatchen

  Mismatchen: het tegenovergestelde van matchen. De nadruk ligt op wat niet is. We spreken in negaties.

 • Modale operatoren (modal operators)

  Gedachten worden vertaald in woorden. Woorden als ‘niet kunnen’ en ‘behoren’ zijn bekend als modale operatoren. Ze stellen grenzen die bepaald worden door ongeschreven regels. We onderscheiden twee soorten modale operatoren: mogelijkheid en noodzaak. Modale operatoren van mogelijkheid: kunnen, niet …

 • Modelleren

  Modelleren is de kern van NLP, het is het proces van het bestuderen en overnemen van een succesvolle strategie. Er wordt een onderscheid gemaakt in de volgorde van overtuigingen en gedrag waardoor iemand in staat is om een bepaalde taak …

 • NLP metamodel

  Het metamodel Het Metamodel van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een taalmodel dat is ontworpen om de grenzen van ons denken te verleggen en onze communicatievaardigheden te verbeteren. Het is ontworpen om onze interne representaties en de manier waarop we …

 • NLP Representatiesystemen

  NLP representatiesystemen Een representatiesysteem is kortweg de manier waarop we informatie opslaan binnen de vijf zintuigen (visueel, auditief, kinesthetisch, reuk en smaak). Communicatie Communicatie begint bij onze gedachten. Via woorden, intonatie en lichaamstaal laten we de ander weten hoe we …